Ochrana

Někdy to až s tou bezpečností podle mého názoru pořádně přehánějí. Stála jsem se totiž svědkyni jedné docela malicherné, dalo by se říci až banální záležitosti. Nebudu uvádět firmu ani město kde se to stalo, ale přejdu přímo k věci. Stáli jsme ve frontě na lístky na jednu kulturní akci. Na tom by nebylo i v dnešní době až tak moc zvláštního, jenže co se následně stalo. Opravdu lahůdka. Nechtělo se mi to ani uvěřit. Kdybych to neviděla na vlastní oči, tak tomu zřejmě ani neuvěřím. K pokladně se přistupovalo přes boxy.

Následky

Těsně přede mnou se mladík v kukani protáhl a začal vytahovat ze zadní kapsy kalhot svou peněženku. Nevím, jak se to stalo, ale z ničeho nic sjela v boxu železná mříž ! Vůbec jsem nechápala důvod. Mladík skutečně nic neprovedl. Stačil pouze jeden pohyb. Tak tomu se říká ochrana.