Napoj mi má milá…

Tak kdysi volával chlapec milku svou, vyzývajíce ji, aby opatřila jeho žíznivý dopravní prostředek dostatkem nápoje. I dnes je občas slyšet podobná zvolání. Ba i jiná. Klnutí řemeslníků, jdoucích si s vědrem smočit svůj brousek, aby naostřili svoje kosy, srpy a kladiva, zjistivších, že obecní studna vyschla stejně jako prostředky ze státního rozpočtu. A přitom tak málo stačí, aby vše bylo zase podobné starým dobrým časům! Proč nepožádat naše přátele v Evropské unii o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova? Proč neudělat život našich občanů a vesničanů opět radostnější a lidštější?

Stačí přece tak málo

Jen snaha a vytrvalost mohou přinést úspěch. Proto je třeba vytrvat a neústupně jít za svým cílem – zvelebením obce a života jejích obyvatel. A k tomu patří zejména nové cesty, chodníky, osvětlení, kanalizační síť a vodovodní přípojka ke každému stavení. Jen tak může naše vesnice vzkvétat!